GKFXPrimeVN

Chiến lược cặp USDJPY

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cặp USDJPY có bước tăng khá vững chắc, cấu trúc xu hướng không thay đổi

Canh buy tại vùng giá 110.2, mục tiêu hướng đến 111.0

Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh