OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giá đang dần tiến về vùng Kháng cự 110. Tiếp tục chờ giá về vùng này để có điểm vào lệnh đẹp theo xu hướng.

Tổng kết: Chưa đạt điểm vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.