GKFXPrimeVN

Nhận định cặp usdjpy

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
canh sell usdjpy 112.80 - 113.5
target 111.5 - 112.
Nếu ai sell lệnh usdjpy tuần trước có thể giũ lệnh tiếp để đạt target