GKFXPrimeVN

Nhận định cặp usdjpy

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
canh sell usdjpy 112.80 - 113.5
target 111.5 - 112.
Nếu ai sell lệnh usdjpy tuần trước có thể giũ lệnh tiếp để đạt target
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.