FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
- Xu hướng chính tăng là xu hướng ngày
- Phân tích xu hướng ngắn hạn 4h tìm điểm mua (1h cũng đc)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.