CuBin2802

Phân tích cặp USDJPY_14.09.2023

Giá lên
PEPPERSTONE:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Hiện tại các tín hiệu về cơ bản và kỹ thuật đều cho tín hiệu buy khá đẹp, tuy vậy, để chắc chắn nên đợi tin 7h30 tối nay trước khi ra quyết định.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.