haivinhbuh

Sell JPY

Giá xuống
haivinhbuh Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Downtrend của JPY sẽ tiếp tục, nhưng sẽ có hồi nhẹ.
Mọi người nên vào lệnh sell ở những kháng cự bên trên để có mức rủi ro tốt nhất.
Đóng lệnh: dừng lỗ:
JPY vượt qua ngưỡng kháng cự, cần theo dõi thêm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.