ngobao1975

Xu hướng UJ từ 20/5

ngobao1975 Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
UJ đã phá trend tăng, sóng hồi về vùng pullback 50-61.8. Và tiếp tục giảm về vùng demand 1 và demand 2
Bình luận:
Giá đã chạy như phân tích, và đang đi đúng kế hoạch.
Bình luận:
Giá sắp chạm vùng demand 2, chốt lệnh chỉ giữ lại 1 phần lệnh và dời SL theo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.