FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Gía đã phá vỡ trend lne tăng H1 kỳ vọng sẽ đi theo xu hướng giảm H4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.