OzymandiasK

SELL USDJPY XUỐNG 108.000. SỰ SUY YẾU CỦA USD TRONG NGẮN HẠN

Giá xuống
OzymandiasK Pro Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Mình sell USDJPY trong ngắn hạn vì lý do:
1. Chart h1, giá đã đóng cửa dưới trendline phá vỡ xu hướng tăng.
2. Giá đã hoàn thành 5 sóng theo lý thuyết sóng elliot ( quan điểm cá nhân), chúng ta sell là sell từ đỉnh sóng B.
3. Ta sell UJ xuống vùng hỗ trợ cứng ở 108.000 và đặt sl tại đỉnh sóng 5.
Goodluck.
Giao dịch được đóng thủ công:
Mình đóng lệnh sell UJ nhé. +40pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.