NguyenThang33

USDJPY - Đang tiếp cận mức hỗ trợ - SHORT

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY đang tiếp cận mức kháng cự đầu tiên tại 109.751 (61.8% Fibonacci extension , 50% Fibonacci retracement , Horizontal pullback resistance) và giá sẽ giảm hướng về mức hỗ trợ của nó tại 107.201 (50% Fibonacci retracement , Horizontal swing low support).
RSI (21) cũng đang tiếp cận mức kháng cự và chúng ta có thể thấy giá giảm tại mức này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.