OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
theo biểu đồ 4H ngọn sóng cho thấy sự đuối sức của USD. Đáy sóng liên tiếp chạm vùng hộ trợ bên dưới trong khi đó đỉnh sóng gặp nhiều điểm kháng cự. Dự đoán sẽ đảo chiều mạnh USD/JPY về khoảng 106.8

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.