GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch USDJPY

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cặp USDJPY chưa thay đổi về cấu trúc xu hướng
Canh mua tại 2 vùng retest của giá 109.8 và 109.5

Mục tiêu hướng đên 110.30

Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh