GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh cặp USDJPY

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cặp USDJPY đang thể hiện lực xuống

Canh sell vùng giá 110.8
Mục tiêu có thể là 110
D6ay là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh