LegacyVA

UJ: trend cản đã chạm, điều gì tiếp theo ?

Giá xuống
LegacyVA Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Đúng như kỳ vọng của chúng ta, UJ đã leo lên cao, có thời điểm 111.2 !
Tuy vậy, không có gì kéo dài quá lâu
USD cũng cần phải retreat, tức là hồi lại một phần
Hiện giờ, tôi vẫn nghiêng về khả năng sắp tới cặp này giảm điều chỉnh

Vùng giá có thể xuống sẽ loanh quanh ngưỡng 108.5
Bình luận:
Khung mà tôi phân tích ở đây là khung tuần

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.