anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC USDJPY

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Có thể sell UJ ở giá hiện tại sl tp như hình
Cả nhà tham khảo