GAMOFX

CẬP NHẬT CHIẾN LƯỢC BÁN USDJPY

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Xin chào mình là GAMOFX, hy vọng chiến lược này bạn quan tâm.
USDJPY
* ở chu kỳ hiện tại W3 ( tuần 3 trở đi sau khi có tín hiệu đạt đỉnh 116.3 ), giai đoạn kiểm chứng lực giảm của thị trường với USDJPY
+ W3 ưu tiên bán, kịch bản giá kỳ vọng tạo đỉnh A , chiến lược sell tại điểm C.
- điều kiện sell của tôi bao gồm checklist sau : bacKtest & BOS

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.