GKFXPrimeVN

chiến lược giao dịch cặp USDJPY

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY có thể giảm về vùng trend tăng phía dưới
tiếp tục sell usdjpy , mục tiêu là chạm trend tăng phía dưới
có thể là 108.6

Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh.