GKFXPrimeVN

chiến lược giao dịch cặp USDJPY

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY có thể giảm về vùng trend tăng phía dưới
tiếp tục sell usdjpy , mục tiêu là chạm trend tăng phía dưới
có thể là 108.6

Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.