TraderTop-net

USDJPY ngày 06/05 - Con đường rõ ràng

Giá xuống
FX_IDC:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY nhảy gap xuống cực mạnh sáng nay do tin ông Trump. Cú nhảy gap xuống này rất quan trọng đối với USDJPY vì nó xuyên thủng vùng hỗ trợ mạnh quanh 111.00. Do phá đáy này, xu hướng giảm đã quay trở lại đối với USDJPY . Kèo hôm nay cho USDJPY là bán từ trên xuống tại các kháng cự.

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.