tradeviet123

Đô đạt đỉnh, cơ hội ở đâu với các đồng tiền tệ

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cặp USDJPY hoặc USDXXX sắp đến sẽ có 1 đợt sụt giảm sau khi tăng quá mạnh bởi USD kéo lên
Mô hình W đã được hình thành và đợi ĐÔ LA đảo chiều là phe SELL lụm
138.8 139 thì nhảy vào SELL luôn.
TP ít nhất 100pip về 137.x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.