KhaiGuru

UJ | Tuần 1 | Tháng 5/2023

FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY
- UJ đang ranging trong 1 phạm vi rộng. Có xu hướng tăng lên nhiều hơn.
- Trên 4H giá trong xu hướng tăng và đang tăng mạnh, nhưng phía trên là vùng kháng cự D. RSI đang liên quan quá Mua.
- Sắp có tin về JXY và DXY mạnh nên tiếp tục theo dõi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.