GKFXPrimeVN

USDJPY khả năng giảm sâu

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USD đang yếu, công với việc các đồng tiền khác tăng gía trị, trong đó có JPY. NZD, AUD, khiến cho các cặp tỉ gia có USD giảm điều chỉnh. Hiện tại tình hình chiến tranh thương mai chíe ngả ngũ và khả năng lớn drc
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.