AZINVEX_SIGNAL

PHÂN TÍCH USDJPY THEO SÓNG ELLIOTT 09/04/2019

Giá xuống
AZINVEX_SIGNAL Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giá có khả năng cao đi xuống do trong sóng C và mô hình vai đầu vai
TP dựa vào cản Fibonacci 0.5 và 0.618
SL trên đỉnh đầu
Bình luận:
USDJPY chạy gần TP1, định hướng khá tốt
Bình luận:
Giá đang trong vùng tích luỹ, có thể đuôi nến giảm rút chân khá nhiều, kỳ vọng giá giảm tiếp tục
Bình luận:
Bình luận:
Giá Di chuyển được tới TP1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.