ThanhThaoMC

USDJPY Có thêm thông tin để Sell dài hạn

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Đồng USD bị sụt giảm dẫn đến việc cặp USDJPY giảm
Xu hướng tăng đã bị phá vỡ
Tiếp theo là downtrend dài hạn với 3 đường hỗ trợ phía dưới
Thời điểm thích hợp để sell dài hạn với USDJPY
Gook luck. Buyer !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.