OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY có thể sẽ giảm tiếp tục. Plan chờ sell USDJPY khi có tín hiệu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.