JaneDoan

USDJPY H4

Giá xuống
JaneDoan Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Đợi tín hiệu giá break zone retest lại để đánh xuống
Bình luận:
Closed order
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.