OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY chờ tín hiệu Sell khi test lại vùng fibo như hình vẽ.
Đây chỉ là quan điểm cá nhân, không phải lời khuyên giao dịch. Mọi người có thể tham khảo và so sánh với plan của mình. Chúc may mắn .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.