PKTeam

Canh sell USDJPY

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY đã phản ứng đẹp với vùng supply zone trên. H4 break trend line . Canh sell lại quanh 108.869. SL tuyệt đối trên zone 109.3