FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Hình chồng hình..Xu hướng chính của cặp vẫn đang là bearish

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.