GhostTraderIndexs

$$$ sẻ lao dốc mạnh trong phiên hôm nay hoặc tuần tới

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Mọi người theo dõi