TruongNguyen0605

BUY USDJPY 06/10

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Phương pháp đa khung và chỉ báo kĩ thuật: H4, H1, M15

- H4: Gía đang trong một xu hướng tăng và có dấu hiệu hồi về vùng Key Level QT của khung H4, nhìn thì giá có dấu hiệu phá thành giảm nhưng không giá đã bật mạnh lên trở lại cho thấy việc đó là một phá vỡ giả => Nên BUY

- H1: Trước đó giá đã tạo một xu hướng hồi giảm ở H1, hiện tại thì giá đã phá qua được xu hướng giảm trước đó => Đảo chiều thành xu hướng tăng. Gía lúc này đã hồi về vùng Key Level của xu hướng tăng (Key level H1) => Xuống M15 vào lệnh

- M15: Theo phân tích, H4 tăng H1 tăng mà M15 cũng tăng chúng ta có hợp lưu rất đẹp của 3 khung thời gian. Gía hồi về vùng Key Level H1 và xảy ra phản ứng cho thấy giá bị giữ chân ở đó bằng các cây nến không phá qua được và mô hình nhận chìm sau đó

BUY mức giá hiện tại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.