ChanhDoan

Sell USD/JPY

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cây nến ngày phá vỡ vùng hỗ trợ cũ tiếp tục cho một xu hướng đi xuống, Vẫn canh sell trong tg tới mục tiêu là 2 vùng đáy đánh dấu