ChanhDoan

Sell USD/JPY

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cây nến ngày phá vỡ vùng hỗ trợ cũ tiếp tục cho một xu hướng đi xuống, Vẫn canh sell trong tg tới mục tiêu là 2 vùng đáy đánh dấu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.