NgocHaiPearlie

USDJPY - Kỳ vọng tăng đến 110

Giá lên
FX_IDC:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Về kỳ vọng ký kết thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung có thể tốt đẹp đang hỗ trợ USDJPY tăng trở lại.
Theo quan điểm cá nhân có thể trendline và vùng hỗ trợ ichimoku hiện tại sẽ hỗ trợ USDJPY tăng đến 110