NgocHaiPearlie

USDJPY - Kỳ vọng tăng đến 110

Giá lên
FX_IDC:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Về kỳ vọng ký kết thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung có thể tốt đẹp đang hỗ trợ USDJPY tăng trở lại.
Theo quan điểm cá nhân có thể trendline và vùng hỗ trợ ichimoku hiện tại sẽ hỗ trợ USDJPY tăng đến 110

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.