LUANNGUYENVIET

USDJPY đang trong range khá đẹp "Phân tích ngắn hạn 2.1"

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Range này bạn chốt lời dc bao nhiều lần ?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.