FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
kì vọng từ chứng khoán
$ bull
chính sách fomc
tax và fechair
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.