OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giá đang hồi về vùng Flipzone.
Canh mua target gần nhất là 2R.
Entry và Stoploss như hình

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.