VuHungFX

Chờ UJ hồi về rồi Buy

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Trong khung tháng UJ đang bị kẹt trong mô hình cờ đuôi nheo
Trong khung tuần và ngày UJ đang trong trend tăng chờ cơ hội UJ về về vùng cầu ngày 110.8x rồi Buy lên vùng vung Tuần, nếu UJ bứt phá được cản lớn phí trên thì còn đi xa!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.