mayquanxi

UJ có thể sẽ hồi phục gần 100pips trước khi rơi xuống.

FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
UJ đang hình thành vai phải.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.