SinvestFX

Sell USDJPY ngắn hạn H1 - SinvestFX

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Sell USDJPY trên H1 khi đã có tín hiệu đảo chiều tại Fibonacci Retracement 76.4.
Good luck!.

Để nhận được những cập nhật chiến lược giao dịch kịp thời nhất, bạn hãy join channel Telegram nhé (link Telegram có dưới chữ ký).

🌏 SINVEST: https://sinvest.vn/
🧡 Group Tele: t.me/sinvestgroup/

✅ EXNESS: https://sinvest.vn/go/exness
✅ ICMARKETS: https://sinvest.vn/go/icmarkets
✅ XTB: https://sinvest.vn/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.