tintrantin93

USDJPY 15m

Giá lên
tintrantin93 Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Buy 108.67
Giao dịch được đóng thủ công:
Close 108.6

W:L=1:2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.