eaabram

Dự đoán xa UJ về 112.20

Giá lên
eaabram Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Dự đoán tương lai xa xôi chút , UJ về 112.20 và 114.20 ( tháng 11/2017 )
Xa tới đâu thì cứ từ từ biết, chắc đánh chart day nhé =))
Điểm vào lệnh 111.20
SL 110.10
Giao dịch đang hoạt động:
kịch bản đang di đúng hướng
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã đạt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.