Sinvestvn

Canh SELL USDJPY

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
1. Trên khung D1, xu hướng USDJPY vẫn đang giảm mạnh và chưa có tín hiệu đảo chiều.

2. Trên khung H4, sau những nhịp giảm mạnh, thị trường xuất hiện những mô hình điều chỉnh với biên độ thấp và thời gian dài.

3. Chờ đợi tín hiệu tại vùng kháng cự của đáy trước, đồng thời là vùng kháng cự của kênh giá (hay mô hình giá Flag).

--> canh SELL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.