PhungQuangMinh

đợi tes lại rồi mua lên

Giá lên
PhungQuangMinh Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
phá mô hình tam giác
Bình luận:
chờ tess lại vùng 110,871-108.506 rồi mua dài hạn , nó chạ theo su hướng lên dài hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.