LeTrongHoaiNam

USD/JPY, cơ hội mở vị thế đã đến

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY sẽ tiếp tục chịu áp lực xuống do:
- Viễn cảnh bảo hộ thương mại của Mỹ làm tăng hiệu ứng risk-off.
- Ngày mai việc điều trần Sagawa, ng đứng đầu cơ quan thuế quốc gia Nhật mới từ chức (liên quan đến bê bối đất công của vợ thủ tướng) có thể làm tăng áp lực giảm cho UJ.
- Hỗ trợ cho tỷ giá UJ yếu vì các nhà chức trách Nhật khó có thể can thiệp sâu hơn ở level này ngoài việc tuyên bố sẽ quan sát cẩn thận diễn biến của tỷ giá, do Nhật cũng ko được loại trừ trong việc đánh thuế nhập khẩu nhôm và sắt của Mỹ.
- Ngoài ra, việc sắp kết thúc năm tài chính của Nhật 31/3 cũng sẽ hạn chế các doanh nghiệp Nhật trong việc mua Dollar.
Mức 103.66 có thể sẽ là mức giảm tiềm năng theo Bloomberg Tokyo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.