OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
đồng đô la đang về điều chỉnh. Kết thúc điều chỉnh sẽ là một đợt tăng giá và có vẻ như cặp USDJPY sẽ hành động trước. 90% là USDJPY chạy như kế hoạch. 10% còn lại là cặp usdjpy sẽ chạy về vùng 135,250 và chạy lại con sóng đầu tiên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.