OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Có vẻ như mô hình Rising Wedge sẽ tích lũy lâu hơn dự tính.
Theo quan điểm cá nhân mình, mọi người nên chờ 1 cú Breakout và Pull back rõ ràng trên H4 để vào lệnh. Hạn chế vào lệnh dựa trên sự phá vỡ trên H1, vì rất dễ bị dính những cú Fake out ở biên dưới.
View cho hôm nay vẫn tiếp tục là bán ra cho USDJPY
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.