GKFXPrimeVN

Chiến lược cặp USDJPY

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cấu trúc xu hướng USDJPY vẫn đang trong cấu trúc tăng
Canh Mua vùng giá 108.5 - 108.7

Mục tiêu 109.45

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi
giao dịch