GKFXPrimeVN

Chiến lược cặp USDJPY

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cấu trúc xu hướng USDJPY vẫn đang trong cấu trúc tăng
Canh Mua vùng giá 108.5 - 108.7

Mục tiêu 109.45

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi
giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.