ThanhThaoMC

20/05 USDJPY có thể test lại vùng mầu đỏ 1 lần nữa

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
UJ đã xuống dài trong 2 tuần liên tục
Và bị cản lại bởi đường hỗ trợ cứng mầu xanh
Ngay khi gặp đường hỗ trợ nó đã bật lên
Nên rất có thể nó sẽ test lại vùng mầu đỏ
Chúng ta nên chờ nó gặp kháng cự đỏ để SELL hoặc đợi nó phá kháng cự xanh để SELL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.