GKFXPrimeVN

Khuyến nghị bán USDJPY trong ngày 07-12-2018

Giá xuống
FX_IDC:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USD đang suy yếu trở lại. Anh em có thể tham khảo chiến lược trên đây. Có thể sell USDJPY tại khoảng giá 112.75 - 112.85.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.