Profxtrader_mh

Nhận định USD/JPY NGÀY (10/10/2022 )

FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY 10/10 – Kiểm tra đỉnh cũ.

Tham khảo : Bán quanh 145.8, Stop 146.2, TP 145-144.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.