OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Sau cú Break khỏi mô hình, giá đang có 1 sự điều chỉnh về vùng Kênh giá ( Downtrend lớn trên H4)
Trên H1 đang hình thành mô hình Head and Shoulder, nếu giá phá đường Neckline, vùng giá tiềm năng có thể tiến tới là đáy của cú Flash Crash.
Nên chờ giá phá Neckline trên H1 để vào lệnh.
Bạn nào đã đu theo xu hướng trên H4 thì nên để SL rộng 1 chút để tránh các cú Stop Hunt nhé.

Chúc ae có nhiều thu hoạch!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.